למי צריכה להיזקף ההצלחה במבצע החיסונים?

ראש הממשלה
שר הבריאות
הממשלה
בתי החולים
קופות החולים
הצוותים הרפואיים
כל הנ''ל
לא יודע\ת

תוצאות הסקר עד עתה