האם אנחנו בפתחו של גל קורונה חמישי?

כן
לא
אין קורונה בכלל
החיסונים ימנעו
לא יודע\ת

תוצאות הסקר עד עתה