האם לדעתכם תהיה רוטציה בין בנט ללפיד?

כן
לא
לא יודע\ת

תוצאות הסקר עד עתה