האם ישראל צריכה יחסים עם סודן?

כן
לא
לא יודע\ת

תוצאות הסקר עד עתה